10:00 - 10:30

Sál 3

AFP ČR – Honorářové poradenství na českém trhu

Jaký je současný stav placeného poradenství na českém trhu. Zkušenosti a vývoj posledních let. Mění se vnímání klientů? Jakým způsobem? Jsou klienti ochotní za služby finančního poradce platit? Jakým způsobem a do jaké výše? Představení Asociace finančních poradců ČR, její činnost a vize.