16:20 - 16:30

Sál 2

Petr Ludwig

Jak změnit myšlení svoje a vašeho týmu na růstové?

Cítíte, že máte v hlavě vzorce, které vás občas brzdí? Potřebuje zlepšit mentální zvládání vlastního selhání a změn? Jak posílit růstový vnitřní dialog v době nejistoty u sebe a svého týmu, abyste dosáhli lepších výsledků?
Výzkumy ukazují, že máme tendenci podléhat jednomu ze dvou typů myšlení. První vede k depresivním tendencím a neúspěchu. Druhý naopak ke spokojenosti a výrazně lepším výsledkům. Psycholožka Carol Dwecková definuje tyto dva druhy myšlení jako: Fixed mindset (fixní myšlení) a Growth mindset (růstové myšlení). Změnou způsobu myšlení lze výrazně̌ ovlivnit život k lepšímu. V osobním životě i v kariéře. Studie totiž̌ potvrzují, že to, jak bude náš život vypadat, je z velké časti v našich hlavách.
V rámci prezentace se dozvíte?

  • Jak může růstové myšlení pomoci při zvládání změn a nejistoty?
  • Jak umět překonávat vlastní selhaní?
  • Jak vycvičit růstové myšlení u sebe a ostatních?
  • Jak se naučit přijímat negativní zpětnou vazbu a učit se z ní?
  • Jak udržet své nastavení mysli dlouhodobě? Jak se opakovaně nevracet do starých kolejí?

Petr Ludwig je autorem bestselleru Konec prokrastinace, kterého se v ČR prodalo přes 130.000 výtisků, celosvětově již přes 300.000. Kniha je přeložena již do 17 jazyků a v roce 2019 vyšla v USA u jednoho z největších vydavatelství na světě.
Před dvanácti lety založil vzdělávací institut GrowJOB, který převádí do praxe aktuální vědecké poznatky z oblasti neurověd a behaviorální ekonomie. Institut pomáhá zlepšovat vnitřní motivaci, efektivitu práce a spokojenost jednotlivců a lidí ve firmách.
Petr se dlouhodobě zaměřuje na popularizaci kritického myšlení ve společnosti. Je autorem pořadu Deep Talks, jednoho z nejsledovanějších podcastů v ČR, jehož tématem jsou hodnoty a smysl práce/život. Dlouhodobě žije v Praze a New Yorku.