Miroslav Singer

 

Dnešní svět a česká ekonomika


11:10 - 12:10


Obecnější zamyšlení nad tím, jakou cestu ušla česká ekonomika od roku 1989, ale i jaké jsou její hlavní rysy. V kontextu stávající podoby světa se zamyslíme nad tím, jaká je naše budoucnost a jak reagovat na nejnovější vývoj

dotazy